Gravity

Irina Machitski. Gravity

acrylic on canvas, 135x135, 2002